Home

บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด

บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกร ซึ่งจบจากสถาบันภาครัฐที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
Sample Image

About

About H2OCONSULT Company limited

บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์
เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกร
ซึ่งจบจากสถาบันภาครัฐที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย พันธะกิจในการให้บริการ
“ให้บริการทางด้านวิศวกรรม ในมาตรฐานทางวิชาการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่
เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา ”

Project List

Project List

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในปี 2012 มีดังนี้

 • โครงการ ปรับปรุงแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำประเภท หนองบึง และทางระบายน้ำ
  เขตลุ่มน้ำยม
 • โครงการวางผังพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
  พื้นที่ชุมชนเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 • โครงการ ศึกษาการป้องกันน้ำท่วม และการระบายน้ำ บริเวณคลังเก็บสินค้า
  Ti-con Logistic Park
 • โครงการ ศึกษาระบบป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรม Dawei สหภาพ ฯ พม่า
 • โครงการ ศึกษา ระบบป้องกันน้ำท่วม เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา
Sample Image3 Sample Image4 Sample Image3 Sample Image4 Sample Image3

Test swp

Test monitoring suwanaphum drainage


คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
Sample Image

Contacts

Contact us

บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด

25/2 ซอยมิตรอนันต์
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม 10300

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น